Kamis, 21 Juni 2012

FREE DOWNLOAD APLIKASI AL-KITAB AL-ISLAMI (.JAR E-BOOK)

Kumpulan Aplikasi

by ANAZ HIDAYAT
 

TTPod_j2me_v1.60_Final 739 KB
TTPod_j2me_v1.70_Samsung
Al-Qur'an dan Terjemahan

Terjemahan Al-Qur'an

Juz 'Amma dan Terjemah
Shahih Al Bukhari
Terjemahan Shahih Al Bukhari :
Volume 1
Berisi 7 sub kitab :
1. Permulaan Wahyu
2. Iman
3. Ilmu
4. Wudhu
5. Mandi
6. Haidh dan
7. Tayamum
 Volume 2
8. Shalat
9. Waktu-waktu Shalat
10. Adzan
11. Jum'at
12. Jenazah
 Volume 3
13. Zakat
14. Haji
15. Shaum
16. Shalat Tarawih
17. I'tikaf
18. Jual Beli
19. Jual Beli As-Salam
20. Asy-Syuf'ah
21. Al-Ijarah
 Volume 4
22.Al-Hawalah
23.Al-Wakalah
24.Al-Muzara'ah
25.Al-Musaqah
26.Pinjaman dan pelunasan
27.Persengketaan
28.Barang Temuan
29.Kezhaliman dan perampok
30.Asy-Syirkah
31.Gadai
32.Membebaskan budak
33.Hibah
34.Kesaksian
35.Perdamaian
36.Syarat-syarat
37.Washiat
38.Jihad dan penjelajahan
39.Bagian seperlima
40.Jizyah
 Volume 5
41.Awal Penciptaan (Makhluk)
42.Hadits tentang Nabi-nabi
43.Budi Pekerti terpuji
 Volume 6
44.Peperangan
45.Tafsir Al-Qur'an
 Volume 7
46. Keutamaan Al-Qur'an
47. Nikah
48. Talaq
49. Nafkah
50. Makanan
51. Aqiqah
52. Pemyembelihan dan Perburuan
53. Kurban
54. Minuman
55. Sakit
56. Pengobatan
57. Pakaian
 Volume 8
58. Adab
59. Meminta Izin
60. Do'a
61. Kelunakan Hati
62. Qodar
63. Sumpah dan Nadzar
64. Kafarat Sumpah
Volume 9
65. Faraidh
66. Hukum Hudud
67. Diyat
68. Meminta taubat
69. Keterpaksaan
70. Siasat mengelak
71. Ta'bir
72. Fitnah
73. Hukum-hukum
74. Mengandai-andai
75. Khabar ahad
76. Berpegang teguh
77. Tauhid


Bulughul Maram (kitab thoharoh) dan Terjemahan
 Matan Arba'in Nawawiyah
Matan Arba'in Nawawiyah & terjemah Indonesia
 Matan dan Terjemah Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah
Matan & Terjemah Ushul TsalatsahAshlu as-Sunnah (Pokok-pokok Aqidah Ahlussunnah)
 Matan Ajurumiyah
 Matan & Terjemah Al-Qowaid Al-Arba'
 Adab menggunakan HP
 Kitab Tauhid
 Risalah Ramadhan
 Do'a dan Dzikir (Hisnul Muslim)

0 komentar:

Posting Komentar

 
;